Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

U bevindt zich op: Home Landelijke tabellen

Overzicht tabelwijzigingen per 2017-12-01

Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
0007 Bellingwedde 1968-01-01 2018-01-01 gewijzigd
0018 Hoogezand-Sappemeer 1949-04-01 2018-01-01 gewijzigd
0040 Slochteren 2018-01-01 gewijzigd
0048 Vlagtwedde 2018-01-01 gewijzigd
0063 het Bildt 2018-01-01 gewijzigd
0070 Franekeradeel 2018-01-01 gewijzigd
0081 Leeuwarderadeel 2018-01-01 gewijzigd
0140 Littenseradiel 1985-01-26 2018-01-01 gewijzigd
0196 Rijnwaarden 1985-01-01 2018-01-01 gewijzigd
1908 Menameradiel 2011-01-01 2018-01-01 gewijzigd
1949 Waadhoeke 2018-01-01 toegevoegd
1950 Westerwolde 2018-01-01 toegevoegd
1952 Midden-Groningen 2018-01-01 toegevoegd
1987 Menterwolde 1991-02-01 2018-01-01 gewijzigd
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
400201 Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) 2017-12-01 gewijzigd
510036 Afnemer Vlagtwedde 2017-12-01 gewijzigd
510065 Afnemer Slochteren 2017-12-01 gewijzigd
510124 Afnemer Kaag en Braassem 2017-12-01 gewijzigd
510197 Afnemer Hoogezand-Sappemeer 2017-12-01 gewijzigd
510227 Afnemer Zevenaar 2017-12-01 gewijzigd
510292 Afnemer Franekeradeel 2017-12-01 gewijzigd
510316 Afnemer Menterwolde 2017-12-01 gewijzigd
510325 Afnemer Bellingwedde 2017-12-01 gewijzigd
510329 Afnemer Rijnwaarden 2017-12-01 gewijzigd
510379 Afnemer Littenseradiel 2017-12-01 gewijzigd
510403 Afnemer het Bildt 2017-12-01 gewijzigd
510449 Afnemer Menameradiel 2017-12-01 gewijzigd
510460 Afnemer Leeuwarderadeel 2017-12-01 gewijzigd
602203 Min. van VWS/CIBG/Donorregister/Nieuwe ingezetenen 2017-12-01 gewijzigd
602204 Min. van VWS/CIBG/Donorregister/Nieuwe 18-jarigen 2017-12-01 gewijzigd
604101 Zorgverzekeraar Menzis 2017-12-01 gewijzigd
619602 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming 2017-11-01 2017-12-01 beëindigd
619702 Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering 2017-11-02 gewijzigd
700302 Min. van JenV/Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)/Vreemdelingen 2017-12-01 gewijzigd
Toon alle wijzigingen van deze tabel
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Geen wijzigingen
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predikaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Geen wijzigingen
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
Geen wijzigingen
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
400201 Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) 2017-12-01 gewijzigd
602203 Min. van VWS/CIBG/Donorregister/Nieuwe ingezetenen 2017-12-01 gewijzigd
602204 Min. van VWS/CIBG/Donorregister/Nieuwe 18-jarigen 2017-12-01 gewijzigd
604101 Zorgverzekeraar Menzis 2017-12-01 gewijzigd
619602 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming 2015-07-01 2017-12-01 gewijzigd
700302 Min. van JenV/Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)/Vreemdelingen 2017-12-01 gewijzigd
819601 Pensioenuitvoerder Delta Lloyd via Delta Lloyd Levensverzekering 2017-12-01 gewijzigd
819701 Pensioenuitvoerder Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds via Delta Lloyd Levensvrz. 2017-12-01 gewijzigd
819801 Pensioenuitvoerder Houtverw. Industrie en Jachtbouw via Delta Lloyd Levensverz. 2017-12-01 toegevoegd
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Geen wijzigingen