Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

U bevindt zich op: Home Landelijke tabellen

Overzicht tabelwijzigingen per 2018-03-01

Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
Geen wijzigingen
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
030103 Gemeente Zutphen via MijnOverheid/Verhuisvoorziening 2018-03-01 toegevoegd
252901 Belastingkantoor Rivierenland/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2018-03-01 gewijzigd
254602 Min. van SZW via DUO/Personenregister kinderopvang 2018-03-01 gewijzigd
255801 Waterschap Vechtstromen/Beheertaken, handhaving en opsporing 2018-03-01 toegevoegd
300601 Min. van BZK/Diversiteitsbeleid 2018-03-01 gewijzigd
400201 Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) 2018-03-01 gewijzigd
412701 Sociale Dienst Veluwerand 2018-03-01 gewijzigd
412702 Samenwerkingsverband Veluwerand via Suwinet/Werk en inkomen 2017-05-01 2018-03-01 beëindigd
510044 Afnemer Bergen op Zoom 2018-03-01 gewijzigd
603701 CAK/Bijzondere zorgkosten 2018-03-01 gewijzigd
651001 Gemeenten en samenwerkingsverbanden via Inlichtingenbureau/Werk en inkomen 2018-03-01 gewijzigd
651002 Gemeenten via Inlichtingenbureau/Bepalen woonplaatsbeginsel 2018-03-01 gewijzigd
710151 Min. van JenV/Politie 2018-03-01 gewijzigd
710152 Min. van JenV/Politie (gevoelig) 2018-03-01 gewijzigd
803501 Stichting Pensioenfonds Holland Casino 2018-03-01 gewijzigd
813001 Pensioenuitvoerder Nationale Nederlanden via Centric Pension and Insurance Sol. 2018-03-01 gewijzigd
819001 Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 2018-02-02 gewijzigd
820101 Pensioenuitvoerders via Centric Pension and Insurance Solutions 2018-03-01 toegevoegd
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Geen wijzigingen
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predikaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Geen wijzigingen
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
Geen wijzigingen
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
016602 Gemeente Kampen (2) 2018-03-01 gewijzigd
030103 Gemeente Zutphen via MijnOverheid/Verhuisvoorziening 2018-03-01 toegevoegd
254602 Min. van SZW via DUO/Personenregister kinderopvang 2018-02-21 toegevoegd
255801 Waterschap Vechtstromen/Beheertaken, handhaving en opsporing 2018-03-01 toegevoegd
300601 Min. van BZK/Diversiteitsbeleid 2018-03-01 gewijzigd
412702 Samenwerkingsverband Veluwerand via Suwinet/Werk en inkomen 2017-05-01 2018-03-01 gewijzigd
651001 Gemeenten en samenwerkingsverbanden via Inlichtingenbureau/Werk en inkomen 2018-03-01 gewijzigd
651002 Gemeenten via Inlichtingenbureau/Bepalen woonplaatsbeginsel 2018-03-01 gewijzigd
813001 Pensioenuitvoerder Nationale Nederlanden via Centric Pension and Insurance Sol. 2018-03-01 gewijzigd
820101 Pensioenuitvoerders via Centric Pension and Insurance Solutions 2018-03-01 toegevoegd
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Geen wijzigingen