Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

U bevindt zich op: Home Landelijke tabellen

Overzicht tabelwijzigingen per 2017-10-01

Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
Geen wijzigingen
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
036303 Gemeente Amsterdam via MijnOverheid/Verhuisvoorziening 2017-10-01 toegevoegd
411301 Samenwerkingsverband Werkplein Fivelingo/Sociale voorzieningen 2017-10-01 gewijzigd
411302 Samenwerkingsverband Werkplein Fivelingo via Suwinet/Werk en inkomen 2017-10-01 gewijzigd
610501 GGD Gelderland-Zuid (JGZ/overig) 2017-10-01 gewijzigd
610502 GGD Gelderland-Zuid (EPI) 2017-10-01 gewijzigd
615301 GGD Rivierenland (1) 2017-10-01 gewijzigd
615304 GGD Rivierenland (EPI) 2011-03-01 2017-10-01 beëindigd
620103 Min. van VWS/Jodiumdistributie (regio Oost/tweede ring) 2017-09-13 gewijzigd
700301 Min. van VenJ/Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)/Nederlanders 2017-10-01 gewijzigd
700302 Min. van VenJ/Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)/Vreemdelingen 2017-10-01 gewijzigd
802001 Pensioenuitvoerders via AZL 2017-10-01 gewijzigd
809801 Pensioenuitvoerder Randstad 2017-10-01 gewijzigd
852102 Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Volksverzekeringen 2017-10-01 gewijzigd
891701 Min. van BZK/RvIG/Register paspoortsignaleringen 2017-10-01 gewijzigd
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Geen wijzigingen
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predikaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Geen wijzigingen
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
Geen wijzigingen
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
036303 Gemeente Amsterdam via MijnOverheid/Verhuisvoorziening 2017-10-01 toegevoegd
411301 Samenwerkingsverband Werkplein Fivelingo/Sociale voorzieningen 2017-10-01 gewijzigd
411302 Samenwerkingsverband Werkplein Fivelingo via Suwinet/Werk en inkomen 2017-10-01 gewijzigd
610501 GGD Gelderland-Zuid (JGZ/overig) 2017-10-01 gewijzigd
610502 GGD Gelderland-Zuid (EPI) 2017-10-01 gewijzigd
615304 GGD Rivierenland (EPI) 2009-03-01 2017-10-01 gewijzigd
700301 Min. van VenJ/Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)/Nederlanders 2017-10-01 gewijzigd
700302 Min. van VenJ/Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)/Vreemdelingen 2017-10-01 gewijzigd
802001 Pensioenuitvoerders via AZL 2017-10-01 gewijzigd
809801 Pensioenuitvoerder Randstad 2017-10-01 gewijzigd
891701 Min. van BZK/RvIG/Register paspoortsignaleringen 2017-10-01 gewijzigd
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
0401 CAK (inzake zorgverzekeringen) 2017-01-01 gewijzigd
0501 Immigratie- en naturalisatiedienst (inzake nationaliteitsgegevens) 2017-03-01 toegevoegd