Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

U bevindt zich op: Home Landelijke tabellen

Overzicht tabelwijzigingen per 2018-06-01

Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
Geen wijzigingen
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
255901 Belastingkantoor SWW-gemeenten/Gemeentelijke belastingen 2018-06-01 toegevoegd
451201 MvBZK/Logius/Pilot voor Remote Document Authentication (RDA) 2015-09-01 2018-06-01 beëindigd
510014 Afnemer Groningen 2018-06-01 gewijzigd
510268 Afnemer Coevorden 2018-06-01 gewijzigd
510422 Afnemer Ten Boer 2018-06-01 gewijzigd
603701 CAK/Bijzondere zorgkosten 2018-06-01 gewijzigd
603703 CAK/Ouderbijdrage Jeugdwet 2018-06-01 gewijzigd
819001 Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 2018-05-01 2018-06-01 beëindigd
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Geen wijzigingen
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predikaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
2•B Geboorte (levenloos) gewijzigd
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
39 Vw 2000 art. 8, onder m, in afwachting indiening asielaanvraag, geen arbeid 2000-01-01 2014-01-01 gewijzigd
45 Vw 2000 art. 8, onder i, onderzoeker/student, verblijfsrecht in EU-land 2018-05-23 toegevoegd
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
451201 MvBZK/Logius/Pilot voor Remote Document Authentication (RDA) 2015-09-01 2018-06-01 gewijzigd
819001 Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 2013-11-01 2018-06-01 gewijzigd
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Geen wijzigingen