Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

U bevindt zich op: Home Landelijke tabellen

Overzicht tabelwijzigingen per 2018-09-01

Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
Geen wijzigingen
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
201401 RBL Noord-Veluwe 2018-08-01 2018-09-01 beëindigd
250501 Waterschap Roer en Overmaas 2018-08-01 gewijzigd
250701 Regionale Belasting Groep (1) 2018-09-01 gewijzigd
250901 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2018-09-01 gewijzigd
251601 Waterschap Regge en Dinkel 2018-08-01 gewijzigd
251701 Gem. Belastingkantoor Aalsmeer-Uithoorn 2018-08-01 gewijzigd
251802 Waterschap Groot Salland 2018-08-01 gewijzigd
252011 Belastingsamenw. Oost-Brabant (pilot) 2018-08-01 gewijzigd
252101 Waterschap Veluwe 2018-08-01 gewijzigd
252301 Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 2018-08-01 gewijzigd
252401 WS Waterschap Hulster Ambacht 2018-08-01 gewijzigd
252501 WS Waterschap Het Vrije van Sluis 2018-08-01 gewijzigd
252701 WS Waterschap Peel en Maasvallei 2018-08-01 gewijzigd
252801 Waterschap Rijn en IJssel 2018-08-01 gewijzigd
253701 Waterschap Noorderzijlvest/Beheertaken, handhaving en opsporing 2018-09-01 gewijzigd
253801 Waterschap Reest en Wieden 2018-08-01 gewijzigd
253901 Waterschap Velt en Vecht 2018-08-01 gewijzigd
254101 Gem. Belastingkantoor Rijn-Midden 2018-08-01 gewijzigd
256602 Waterschap De Dommel via Centraal aansluitpunt Min. van IenW 2018-09-01 toegevoegd
300001 Bureau Vestigingsregister 2018-07-01 2018-08-01 beëindigd
Toon alle wijzigingen van deze tabel
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Geen wijzigingen
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predikaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Geen wijzigingen
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
Geen wijzigingen
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
201401 Regionaal Bureau Leerlingzaken Noord-Veluwe 2008-09-01 2018-09-01 gewijzigd
253701 Waterschap Noorderzijlvest/Beheertaken, handhaving en opsporing 2018-09-01 gewijzigd
256602 Waterschap De Dommel via Centraal aansluitpunt Min. van IenW 2018-09-01 toegevoegd
451801 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 2018-09-01 toegevoegd
808701 Stichting Shell Pensioenfonds 1997-11-01 2018-09-01 gewijzigd
891701 Min. van BZK/RvIG/RPS/Aanschrijving voor reisdocumentuitgifte 2018-08-02 gewijzigd
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Geen wijzigingen