Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

U bevindt zich op: Home Landelijke tabellen

Overzicht tabelwijzigingen voor tabel 59: GBA-deelnemerstabel

Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
250101 Belastingkantoor BsGW Limburg/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2018-12-01 gewijzigd
250201 Belastingkantoor SVHW/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2018-12-01 gewijzigd
250301 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2018-12-01 gewijzigd
251201 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
251401 Waterschap Vallei en Veluwe/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
252001 Belastingkantoor Oost-Brabant/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen (1) 2018-12-01 gewijzigd
252003 Belastingkantoor Oost-Brabant/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen (2) 2018-12-01 toegevoegd
252801 Waterschap Rijn en IJssel/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
253001 Waterschap Rivierenland/Beheertaken 2018-12-01 toegevoegd
253101 Noordelijk Belastingkantoor/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2018-12-01 gewijzigd
253201 Waterschap Zuiderzeeland/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
253301 Hoogheemraadschap van Rijnland/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
253401 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
253501 Hoogheemraadschap van Delfland/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
253601 Waterschap Hunze en Aa's/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
253701 Waterschap Noorderzijlvest/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
254001 Belastingkantoor Lococensus-Tricijn/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2018-12-01 gewijzigd
254801 Waterschap Brabantse Delta/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
254901 Waterschap Hollandse Delta/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
255301 Waterschap Fryslân/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
255501 Waterschap Limburg/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
255601 Waterschap Drents Overijsselse Delta/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
255701 Waterschap Aa en Maas/Beheertaken 2018-12-01 toegevoegd
255801 Waterschap Vechtstromen/Beheertaken 2018-12-01 gewijzigd
256601 Waterschap De Dommel/Waterschapsbelastingen (1) 2018-12-01 toegevoegd
256603 Waterschap De Dommel/Waterschapsbelastingen (2) 2018-12-01 toegevoegd
256604 Waterschap De Dommel/Beheertaken 2018-12-01 toegevoegd
605001 Instelling voor geestelijke gezondheidszorg Karakter 2018-12-01 toegevoegd
804301 Pensioenuitvoerder SRLEV/Reaal Levensverzekeringen 2018-12-01 gewijzigd
808601 Pensioenuitvoerder SRLEV/Zwitserleven 2018-12-01 gewijzigd