Toegankelijkheid

Bij de bouw van www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen heeft verschillende voordelen voor bezoekers.

Het streven is dat deze website volledig aan de webrichtlijnen voldoet. Maar er zijn situaties waarin dit nog niet het geval is. Voorbeelden hiervan zijn:

Downloads

Downloads zoals pdf’s en Excel-documenten voldoen niet aan de webrichtlijnen.

Voorgrond- en achtergrondkleur

Enkele afbeeldingen geven onvoldoende contrast, als ze gezien worden door iemand met kleurenblindheid of als ze op een zwart-wit beeldscherm zijn te zien.

Header elementen

Header elementen voldoen niet aan de gestelde specificaties. Op sommige pagina’s is de header opmaak niet juist door overgeslagen en lege headers.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens onderzoekt hoe zij zo spoedig mogelijk aan de gestelde eisen kan voldoen.