Toegankelijkheid

Bij de bouw van www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Maar er zijn situaties waarin dit nog niet het geval is. Deze staan in dit Toegankelijkheidsonderzoeksrapport.