Besluiten en modelautorisaties

  • Besluiten

    De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan - op verzoek van een in aanmerking komende organisatie - een autorisatiebesluit nemen voor zogenoemde systematische gegevensverstrekking uit de Basisregistratie Personen. De wettelijke grondslag is artikel 3.2 van de Wet BRP. Hieronder vindt u de autorisatiebesluiten die door de minister zijn verleend. De autorisatiebesluiten van organisaties waarvoor een modelautorisatie is opgesteld zijn niet opgenomen. De beschrijving van deze autorisaties kunt u vinden in de map 'Modelautorisaties' op deze website.

  • Modelautorisaties

    Voor sommige sectoren is een modelautorisatie opgesteld. Organisaties die onder de sector vallen worden allemaal op dezelfde manier geautoriseerd. De modelautorisaties zijn beschreven in rapporten. Hier vindt u de rapporten waarin de modelautorisaties zijn beschreven.