Modelautorisaties

Voor sommige sectoren is een modelautorisatie opgesteld. Organisaties die onder de sector vallen worden allemaal op dezelfde manier geautoriseerd. De modelautorisaties zijn beschreven in rapporten. Hier vindt u de rapporten waarin de modelautorisaties zijn beschreven.