Overzicht tabelwijzigingen per 2022-05-01

Tabel 1: Lijst ALB
Geen wijzigingen
Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
Geen wijzigingen
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
CodeOmschrijvingDatum ingangDatum eindeMutatie
250003 Min. van Financiën/Belastingdienst via CJIB/Inning en incasso 2020-11-01 2022-05-01 beëindigd
253103 Noordelijk Belastingkantoor/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen (1) 2022-04-14 gewijzigd
451901 Min. van BZK/RvIG/Authenticatie publieke dienstverlening Nederland (vanuit EER) 2022-05-01 gewijzigd
510207 Gemeente Weesp/Algemene gemeentetaken 2022-03-24 2022-05-01 beëindigd
616001 Bevolkingsonderzoek Midden-West 2022-05-01 gewijzigd
616101 Bevolkingsonderzoek Noord 2022-05-01 gewijzigd
616201 Bevolkingsonderzoek Oost 2022-05-01 gewijzigd
616301 Bevolkingsonderzoek Zuid 2022-05-01 gewijzigd
616401 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 2022-05-01 gewijzigd
880401 Min. van Defensie via APG/Pensioen- en uitkeringsregelingen of voorzieningen 2022-05-01 toegevoegd
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Geen wijzigingen
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predicaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Geen wijzigingen
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
CodeOmschrijvingDatum ingangDatum eindeMutatie
46 Vw2000 art 8, onder f en h, EU-richtl 2001/55, in proc art 28, arbeid loondienst toegevoegd
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
CodeOmschrijvingDatum ingangDatum eindeMutatie
250003 Min. van Financiën/Belastingdienst via CJIB/Inning en incasso 2020-11-01 2022-05-01 gewijzigd
510207 Gemeente Weesp/Algemene gemeentetaken 2018-08-01 2022-05-01 gewijzigd
701401 Raad voor Rechtsbijstand 2022-05-01 gewijzigd
880401 Min. van Defensie via APG/Pensioen- en uitkeringsregelingen of voorzieningen 2022-05-01 toegevoegd
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 61: Gezagsverhoudingtabel
Geen wijzigingen