Overzicht tabelwijzigingen per 2022-12-01

Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
CodeOmschrijvingDatum ingangDatum eindeMutatie
0501 Brielle 2023-01-01 gewijzigd
0530 Hellevoetsluis 2023-01-01 gewijzigd
0614 Westvoorne 1980-01-01 2023-01-01 gewijzigd
1992 Voorne aan Zee 2023-01-01 toegevoegd
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
CodeOmschrijvingDatum ingangDatum eindeMutatie
250301 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2022-12-01 gewijzigd
251001 Waterschap Scheldestromen 2022-12-01 gewijzigd
251101 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2022-12-01 gewijzigd
251201 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
251401 Waterschap Vallei en Veluwe/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
252003 Belastingkantoor Oost-Brabant/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen (2) 2018-12-01 2022-12-01 beëindigd
252004 Belastingkantoor Oost-Brabant/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2022-12-05 toegevoegd
252601 Belastingkantoor BghU/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen (2) 2022-12-01 gewijzigd
252801 Waterschap Rijn en IJssel/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
253001 Waterschap Rivierenland/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
253201 Waterschap Zuiderzeeland/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
253301 Hoogheemraadschap van Rijnland/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
253401 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
253501 Hoogheemraadschap van Delfland/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
253601 Waterschap Hunze en Aa's/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
253701 Waterschap Noorderzijlvest/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
254801 Waterschap Brabantse Delta/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
254901 Waterschap Hollandse Delta/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
255301 Waterschap Fryslân/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
255501 Waterschap Limburg/Beheertaken 2022-12-01 gewijzigd
Toon alle wijzigingen van deze tabel
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Geen wijzigingen
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predicaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Geen wijzigingen
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
Geen wijzigingen
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
CodeOmschrijvingDatum ingangDatum eindeMutatie
252003 Belastingkantoor Oost-Brabant/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen (2) 2018-12-01 2022-12-01 gewijzigd
252004 Belastingkantoor Oost-Brabant/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2022-12-05 toegevoegd
256001 Gemeente Ouder-Amstel via Belastingkantoor Amstelland/Gem. belastingen (2) 2022-09-01 2022-12-01 gewijzigd
256101 Gemeente De Ronde Venen via Belastingkantoor Amstelland/Gem. belastingen (2) 2022-09-01 2022-12-01 gewijzigd
256201 Gemeente Aalsmeer via Belastingkantoor Amstelland/Gemeentelijke belastingen (2) 2022-09-01 2022-12-01 gewijzigd
256301 Gemeente Amstelveen via Belastingkantoor Amstelland/Gem. belastingen (2) 2022-09-01 2022-12-01 gewijzigd
256401 Gemeente Uithoorn via Belastingkantoor Amstelland/Gemeentelijke belastingen (2) 2022-09-01 2022-12-01 gewijzigd
256501 Gemeente Diemen via Belastingkantoor Amstelland/Gemeentelijke belastingen (2) 2022-09-01 2022-12-01 gewijzigd
302001 Commissariaat voor de Media 2022-12-01 toegevoegd
520243 Gemeente Sluis/Uitgifte reisdocumenten niet-ingezetenen 2022-12-01 toegevoegd
870101 Pensioenuitvoerder Rail & Openbaar Vervoer 2022-12-01 gewijzigd
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 61: Gezagsverhoudingtabel
Geen wijzigingen