Overzicht tabelwijzigingen per 2021-07-01

Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
Geen wijzigingen
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
254601 Min. van SZW via DUO/Personenregister kinderopvang (2) 2021-07-01 gewijzigd
254602 Min. van SZW via DUO/Personenregister kinderopvang (1) 2021-07-01 gewijzigd
450101 Kamer van Koophandel 2021-07-01 gewijzigd
451901 Min. van BZK/RvIG/Authenticatie publieke dienstverlening Nederland (vanuit EER) 2021-07-01 gewijzigd
451902 Min. van BZK/RvIG/Authenticatie publieke dienstverlening in buitenland (EER) 2021-07-01 toegevoegd
510239 Gemeente Hof van Twente/Algemene gemeentetaken (1) 2021-06-01 gewijzigd
641201 Min. van VWS/Coronatoegangsbewijs en EU Digitaal Covid-certificaat (1) 2021-06-23 2021-06-28 toegevoegd
641202 Min. van VWS/Coronatoegangsbewijs en EU Digitaal Covid-certificaat (2) 2021-06-19 toegevoegd
820501 Pensioenuitvoerder Waterbouw 2021-07-01 gewijzigd
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Geen wijzigingen
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predikaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Geen wijzigingen
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
Geen wijzigingen
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
254601 Min. van SZW via DUO/Personenregister kinderopvang (2) 2021-07-01 gewijzigd
254602 Min. van SZW via DUO/Personenregister kinderopvang (1) 2021-07-01 gewijzigd
451901 Min. van BZK/RvIG/Authenticatie publieke dienstverlening Nederland (vanuit EER) 2021-07-01 gewijzigd
451902 Min. van BZK/RvIG/Authenticatie publieke dienstverlening in buitenland (EER) 2021-07-01 toegevoegd
641201 Min. van VWS/Coronatoegangsbewijs en EU Digitaal Covid-certificaat (1) 2021-06-23 toegevoegd
641202 Min. van VWS/Coronatoegangsbewijs en EU Digitaal Covid-certificaat (2) 2021-06-19 toegevoegd
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 61: Gezagsverhoudingtabel
Geen wijzigingen