Overzicht tabelwijzigingen per 2023-07-01

Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
Geen wijzigingen
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
CodeOmschrijvingDatum ingangDatum eindeMutatie
255201 Belastingkantoor Tribuut/Gemeentelijke belastingen (2) 2023-07-01 gewijzigd
255203 Belastingkantoor Tribuut/Gemeentelijke belastingen 2023-07-05 toegevoegd
451601 Min. van BZK/Logius/Digitale machtiging (Ouderlijk gezag in de zorg) 2023-07-01 gewijzigd
602205 Landelijke commissie sociale hygiëne via CIBG 2023-07-01 toegevoegd
622001 Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 2023-07-01 toegevoegd
624001 Bevolkingsonderzoek Nederland 2023-06-01 gewijzigd
820501 Pensioenuitvoerders via Visma Idella 2023-07-01 gewijzigd
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Geen wijzigingen
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predicaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Geen wijzigingen
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
Geen wijzigingen
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 61: Gezagsverhoudingtabel
Geen wijzigingen