Overzicht tabelwijzigingen per 2021-05-01

Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
Geen wijzigingen
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
250002 Min. van BZK/Logius/Overheidstoegangsvoorziening DigiD 2021-05-01 gewijzigd
250004 Min. van Financiën/Belastingdienst via Logius/Pilot Digitale inkomenstoets WoCo 2021-04-15 toegevoegd
250402 Belastingkantoor West-Brabant/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2021-05-01 gewijzigd
601205 Min. van VWS/RIVM/Vaccinatie Covid 2021-05-01 gewijzigd
602201 Min. van VWS/CIBG/Taken inzake donorregistratie 2021-05-01 gewijzigd
607306 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)/NEO-studie 2021-05-01 toegevoegd
617802 Stichting Jeugdbescherming Noord/Groningen 2021-05-01 gewijzigd
653101 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid/Bestuurlijke strafbeschikking milieu 2021-05-01 toegevoegd
802101 Stichting Pensioenfonds Grontmij 2021-04-01 2021-05-01 beëindigd
891801 Min. van BZK/RvIG/Register vermiste of vervallen reisdocumenten (1) 2021-05-01 gewijzigd
891802 Min. van BZK/RvIG/Register vermiste of vervallen reisdocumenten (2) 2021-05-01 gewijzigd
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
001 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 1, onder a 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
002 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 1, onder b 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
003 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 1, onder c 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
004 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 1, onder d 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
005 Wet op het Nederlanderschap 1892 i.v.m. wijziging 1962, art. 1bis 1956-11-01 1985-01-01 gewijzigd
006 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 2, onder a 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
007 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 2, onder b 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
008 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 2, onder c 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
009 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 3 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
010 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 4 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
011 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 5 1893-07-01 1964-03-01 gewijzigd
012 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 6 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
013 Wet op het Nederlanderschap 1892 i.v.m. wijziging 1963, art. 8 1964-03-01 1985-01-01 gewijzigd
014 Wet op het Nederlanderschap 1892 i.v.m. wijziging 1963, art. 8b 1964-03-01 1985-01-01 gewijzigd
015 Wet op het Nederlanderschap 1892 i.v.m. wijziging 1963, art. 9 1964-03-01 1977-03-15 gewijzigd
052 Wet op het Nederlanderschap 1892 i.v.m. wijziging 1962, art. 2bis 1952-12-26 1975-11-25 gewijzigd
057 Wet op het Nederlanderschap 1892 i.v.m. wijziging 1976, art. 5 1977-03-15 1985-01-01 gewijzigd
058 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 5 1893-07-01 1964-03-01 gewijzigd
059 Wet op het Nederlanderschap 1892 i.v.m. wijziging 1976, art. 5 1977-03-15 1977-03-15 gewijzigd
060 Wet op het Nederlanderschap 1892, art. 7, onder 1 1893-07-01 1985-01-01 gewijzigd
Toon alle wijzigingen van deze tabel
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predikaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Geen wijzigingen
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
Geen wijzigingen
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
250004 Min. van Financiën/Belastingdienst via Logius/Pilot Digitale inkomenstoets WoCo 2021-04-15 toegevoegd
607306 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)/NEO-studie 2021-05-01 toegevoegd
653101 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid/Bestuurlijke strafbeschikking milieu 2021-05-01 toegevoegd
802101 Stichting Pensioenfonds Grontmij 1995-11-01 2021-05-01 gewijzigd
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 61: Gezagsverhoudingtabel
Geen wijzigingen