Overzicht tabelwijzigingen per 2021-10-01

Tabel 32: Nationaliteitentabel
Geen wijzigingen
Tabel 33: Gemeententabel
Geen wijzigingen
Tabel 34: Landentabel
Geen wijzigingen
Tabel 35: Autorisatietabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
250002 Min. van BZK/Logius/Overheidstoegangsvoorziening DigiD (1) 2021-10-01 gewijzigd
250005 Min. van BZK/Logius/Overheidstoegangsvoorziening DigiD (2) 2021-10-01 toegevoegd
254001 Belastingkantoor Lococensus-Tricijn/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2021-10-01 gewijzigd
702401 Kansspelautoriteit 2021-10-01 gewijzigd
807001 Pensioenuitvoerders via Appel Pensioenuitvoering (2) 2021-09-01 2021-10-01 beëindigd
816601 Pensioenuitvoerders via Appel Pensioenuitvoering 2021-10-01 gewijzigd
820101 Pensioenuitvoerders via Centric Pension and Insurance Solutions (2) 2021-10-01 gewijzigd
820601 Pensioenuitvoerder Calpam 2021-10-01 toegevoegd
880301 Min. van BZK/Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) via APG 2021-10-01 toegevoegd
880501 Min. van BZK via APG/Uitvoering APPA regeling (Rijk) 2021-10-01 toegevoegd
891701 Min. van BZK/RvIG/Register paspoortsignaleringen 2021-10-01 gewijzigd
Tabel 36: Voorvoegseltabel
Geen wijzigingen
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit
Geen wijzigingen
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predikaat
Geen wijzigingen
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding
Geen wijzigingen
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap
Geen wijzigingen
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument
Geen wijzigingen
Tabel 55: PK-afnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 56: Verblijfstiteltabel
Geen wijzigingen
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel
Afn.ind.AfnemernaamDatum ingangDatum eindeMutatie
250002 Min. van BZK/Logius/Overheidstoegangsvoorziening DigiD (1) 2021-10-01 gewijzigd
250005 Min. van BZK/Logius/Overheidstoegangsvoorziening DigiD (2) 2021-10-01 toegevoegd
807001 Pensioenuitvoerders via Appel Pensioenuitvoering (2) 2021-06-01 2021-10-01 gewijzigd
816601 Pensioenuitvoerders via Appel Pensioenuitvoering 2021-10-01 gewijzigd
820601 Pensioenuitvoerder Calpam 2021-10-01 toegevoegd
880301 Min. van BZK/Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) via APG 2021-10-01 toegevoegd
880501 Min. van BZK via APG/Uitvoering APPA regeling (Rijk) 2021-10-01 toegevoegd
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel
Geen wijzigingen
Tabel 61: Gezagsverhoudingtabel
Geen wijzigingen