Landelijke tabellen

Landelijke Tabellen GBA zijn coderingslijsten waarin gegevens zijn opgenomen die gebruikt worden voor de bijhouding van persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem van de GBA.